CATEGORIES

Featured Products

Về chúng tôi

4aa5e716

Thạch Gia Trang Jifeng Diamond Tool Co  Ltd.
Người liên hệ:  Tony.Zhang
E-mail:  tony.zhang@jifengtools.com ;
jf@jifengtools.com
Tel:  +86 311 88192859
Fax:  +86 311 88192959
Địa chỉ nhà: Pancheng Industrail Zone, Quận Cảo, Thạch Gia Trang City, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
Bài : 050.000

Read More

News & Events